Katsu Tori

9.90

Katsu Tori | Panko Breaded Chicken Breast, Baby Corn, Spring Onions, Sesame Seeds, Katsu Mayo

Category:

Panko Breaded Chicken Breast, Baby Corn, Spring Onions, Sesame Seeds, Katsu Mayo